Περιστατικά Ασθενών

Στην ασθενή Σ.Κ. διαγνώστηκε έντονη οριζόντια πρόταξη των άνω προσθίων δοντιών. Η θεραπεία προχώρησε με την εξαγωγή των επάνω πρώτων προγομφίων, έτσι ώστε να μετακινηθούν προς τα πίσω τα επάνω πρόσθια δόντια για να ελαττωθεί η απόσταση μεταξύ των επάνω και κατω πρόσθιων δοντιών. Η θεραπεία κράτησε 26 μήνες με τη βοήθεια ακίνητων ορθοδοντικών συσκευών.

Στον Α.Λ. είχαμε το πρόβλημα του έντονου συνωστισμού και στις δύο γνάθους. Ο ασθενής θεραπεύτηκε με την τοποθέτηση ακίνητων ορθοδοντικών συσκευών, μετά την εξαγωγή των πρώτων επάνω προγόμφιων και ενός κάτω πρόσθιου δοντιού. Η αφαίρεση μόνιμων δοντιών κρίθηκε απαραίτητη λόγω της μεγάλης έλλειψης χώρου και στα δύο οδοντικά τόξα. Η θεραπεία διήρκησε 22 μήνες.

2015 © Copyright Ορθοδοντικό Ιατρείο Καραθανάσης, Πετράκη